Heading hidden

Team trainingen

Is uw organisatie de laatste tijd versterkt met veel nieuwe mensen? Mist u af en toe de synergie binnen uw team of binnen verschillende afdelingen? Levert het werkoverleg op een afdeling te weinig resultaat op? Is er een conflict binnen één van uw teams?
  • Samenwerken en teamanalyse (TMA)

    MEC leert de teamleden als team te functioneren en ook op die wijze met elkaar te communiceren.


Team Training - MEC Training & Advies
  • Team communicatie

    Deze training zal een meer bewuste, krachtige, flexibele en effectieve manier van samenwerken en communiceren bevorderen.