Heading hidden

Trainingen Talentgericht werken

  • Ontdek je talent, Haal meer uit jezelf (TMA)

    MEC geeft de deelnemers meer inzicht in eigen talenten, drijfveren, kwaliteiten en leert meer grip te krijgen op werk en privé.


Talentgericht werken - MEC Training & Advies
  • Manage je talent (TMA)

    In deze training leert u omgaan met verschillende personen en situaties. De training start met een Talenten Motivatie Analyse.