Heading hidden

Trainingen Persoonlijke ontwikkeling


Uw individuele ontwikkeling is belangrijk voor uzelf en voor de organisatie waar u voor werkt. Door aandacht te schenken aan zowel uw sterke punten als uw ontwikkelpunten, kunt u zelf richting geven aan het pad dat u wilt volgen.
 • Persoonlijke effectiviteit

  MEC geeft deelnemers handvatten om effectief en daadkrachtig doelen te stellen en deze te realiseren.


Persoonlijke ontwikkeling - MEC Training & Advies
 • Assertiviteit en Assertief Handelen

  Deelnemers kunnen na het volgen van deze dynamische training op een effectieve manier hun grenzen aangeven en hun mening duidelijk maken.


 • Omgaan met stress en werkdruk

  Tijdgebrek en een te strak gespannen spanningsboog kunnen ten koste gaan van creativiteit en werkplezier.


 • Omgaan met agressie

  In de training wordt gekeken naar verschillende soorten en vormen van agressie op het werk. U krijgt handvatten en tips om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.


 • Mindful werken

  Mindfulness helpt u te concentreren op hoofdzaken en helpt u creatief en productief te denken. MEC helpt u dichter bij uzelf te blijven.