Heading hidden

Coachingstrajecten

Coaching wordt voornamelijk ingezet als het gaat om individuele leertrajecten, waarbij een gedragsaspect aan bod komt. Maar ook vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Verschillende vormen zijn mogelijk, waaronder praktijk- of groepsgerichte coaching. Wij nemen graag de verschillende opties met u door. Hieronder volgt een overzicht aan mogelijkheden.
 • Coaching in de praktijk

  Bij 'Coaching in de praktijk' krijgt u een individuele coach die u handvatten biedt, begeleidt, en u helpt in de richting van uw keuze te bewegen.


 • Individuele coaching

  U leert de knelpunten van uw leerdoel te herkennen en erkennen, waarna u samen met de coach een ommekeer bewerkstelligt en het gewenste resultaat bereikt.


 • Coaching in groepsverband & teamcoaching

  De training teamcoaching van MEC, ook wel bekend als 'Coaching in groepsverband' kan u helpen om de neuzen binnen uw team (weer) dezelfde kant op te laten wijzen.


 • E-coaching

  Een variant van e-learning waarbij de coaches van MEC u kunnen helpen door middel van coaching per e-mail. Uitermate geschikt wanneer u bijvoorbeeld met regelmaat in het buitenland verblijft.


Coaching - MEC Training & Advies

TMA Analyse

De TMA tool en advisering van MEC biedt een (online)plek waar talent- en competentiemanagement samenkomen.
Talentmanagement gaat over het in kaart brengen en gebruik maken van de talenten van mensen.
Competentiemanagement gaat over het richting geven aan medewerkers door ze via een helder profiel te vertellen wat de organisatie van ze verwacht.

De TMA Methode legt de relatie tussen de benodigde competenties en de talenten van mensen, zodat organisaties mens en werk effectief op elkaar kunnen afstemmen. De professionals van MEC zetten de TMA tool in als start van een individueel en/of teamcoachingstraject.

TMA Oplossingen

Om uw organisatiedoelen te realiseren, heeft u medewerkers met de juiste drive & talenten nodig. Maar weet u welke talenten uw organisatie al in huis heeft of moet werven? En haalt u wel het beste uit uw mensen en ontwikkelen mensen zich effectief?

Met TMA heeft u oplossingen voor de afstemming tussen mens en werk altijd binnen handbereik. Met de TMA tool & de adviezen van MEC kunt u individuen en teams makkelijk ondersteunen bij het oplossen van werkvraagstukken.MEC biedt u o.a. oplossingen voor talent & competentiemanagement, individuele & teamontwikkeling, werving & selectie, loopbaan & succession planning, en beroepskeuze.