Heading hidden

RECRUITMENT

Het selecteren van de juiste mensen is een lastige opgave. Mensen zijn nu eenmaal geen apparaten waaraan u kunt aflezen met welk type u te maken hebt. Als u geen objectieve informatie over mensen hebt, zoals talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveau, is het lastig om de juiste selectiekeuzes te maken. En bij verkeerde keuzes maakt de organisatie al snel hoge kosten.
MEC maakt selectietrajecten effectiever en makkelijker doormiddel van:
 • In kaart brengen welke persoonlijke kenmerken, talenten en competenties er nodig zijn
 • In kaart brengen in welke mate de sollicitanten beschikken over de gewenste talenten en competenties
 • Een helder en onderbouwd advies geven
 • Een compleet competentiemodel om organisatiebeleid te vertalen naar heldere profielen
 • Online analyse instrumenten (TMA) die objectieve informatie (talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten, leerstijl, voorkeur in management etc.) geven over kandidaten
 • Matching rapportages waarin duidelijk wordt in welke mate de kandidaat past bij het profiel, de manager en de organisatiecultuur. Via de bijgeleverde interviewvragen kunt u vervolgens zelf indien wenselijk makkelijk een talentdialoog aangaan met de sollicitanten
 • Een compleet competentiemodel om organisatiebeleid te vertalen naar heldere profielen
MEC Training & Advies

ASSESSMENTS

Op basis van uw specifieke wensen en behoeften stelt MEC een assessment samen dat is toegespitst op uw doelstellingen. De professionals van MEC dragen zorg voor een gedegen en overzichtelijk rapport en bieden op basis van de uitkomsten een advies op maat. Assessments kunnen worden ingezet voor selectiedoeleinden, maar ook gericht op het vaststellen van ontwikkelmogelijkheden.

Een assessment is een methode waarmee de talenten en aandachtspunten van een kandidaat in kaart worden gebracht. Tevens geeft een assessment inzicht in het ontwikkelpotentieel. Een assessment is inzetbaar bij verschillende vraagstukken, zoals selectie van medewerkers, ontwikkel- of loopbaanbegeleiding.

MEC kan u en of uw organisatie ondersteunen met het uitvoeren van;
 • Ontwikkelassessment
 • Loopbaanassessment
 • Selectieassessment
 • Teamassessment
 • Ontwikkelassessment: geeft inzicht in talenten en drijfveren hoe deze te ontwikkelen om zo nog beter te functioneren in de huidige rol of andere rol binnen of buiten de organisatie.
 • Loopbaanassessment: geeft inzicht in talenten en drijfveren hoe deze de juiste match maken in de huidige en of toekomstige functie om zo nog meer energie en prestatie uit de functie te halen.
 • Selectieassessment: het selectieassessment doet een advies over de mate van geschiktheid van kandidaten voor een (nieuwe) functie. Passen de talenten van de kandidaat niet bij de prestatie die de organisatie nodig heeft, dan adviseert MEC wat wél bij die specifieke talenten past. Bij een traditioneel assessment krijgt u een schriftelijk advies over de geschiktheid van een medewerker of sollicitant. MEC rapport bij voorkeur terug in een gesprek en presenteren dan een uitgebreide talentenevaluatie.
 • Teamassessment: een team assessment kan behulpzaam zijn om inzicht te verkrijgen waar u staat als Team. Waar kunt uw team zich nog verder in (door) ontwikkelen. Wat zijn de talenten, drijfveren en talenten van het team. Verantwoordelijk maken voor hun eigen motivatie en inspiratie. Het verkrijgen van zelfkennis en weten bij welk teamlid u moet zijn voor aanvulling op uw eigen profiel. Met deze kennis verbetert u de teamprestatie en samenwerking.
De psychologische testen en assessment-rapportages die MEC biedt staan nooit op zichzelf. Een test of vragenlijst is een ondersteunend middel om inzicht te verkrijgen in de gedragingen en capaciteiten van individuen.
MEC past onder andere de TMA (Talenten Motivatie Analyse) toe voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Bij deze geïntegreerde systematiek staat de ontwikkeling van talenten en competenties centraal.
De TMA Methode wordt door MEC aangeboden als online instrument en wordt ingezet voor competentie- en talentmanagement, 360 graden feedback, loopbaancentra, assessments, TMA Talentenanalyses, management ontwikkeling trajecten, mobiliteitsvraagstukken en beoordeling en beroepskeuze.
Een belangrijk verschil met andere assessment tools is dat de TMA een slag dieper gaat en naast de competenties ook kijkt naar drijfveren en aanwezige talenten van de betreffende persoon.
Bij MEC neemt een onafhankelijk gecertificeerd professional de Talent Motivatie Analyse af. De professional bespreekt samen met de deelnemer de uitkomsten en op basis hiervan volgt een professioneel advies op maat aan de klant.
Een aantal voorbeelden van onze adviesrapporten:
 • Een persoonlijkheidsanalyse;
 • Een competentieanalyse;
 • Leiderschapsstijlen;
 • Teamrollen;
 • Verkoopstijlen;
 • Stressrapport;
 • Leerstijlen.
Naast de TMA methodiek maakt MEC gebruik van:
 • De 16PF®-vragenlijst (16 persoonlijkheidsfactoren)
  Een uiterst effectief middel om inzicht te geven in talent, geschiktheid te bevestigen en ontwikkelingsbehoeften vast te stellen.
 • De Personal Preferences Questionnaire
  Deze test brengt de persoonlijke waarden en overtuigingen in kaart.
 • De Intelligentietest
  De Watson Glaser CTA of de DCT-test. Dit is een test om kritisch redeneervermogen te meten.
Bij MEC neemt een onafhankelijk gecertificeerd professional de testen en analyses af. De professional bespreekt samen met de deelnemer de uitkomsten en op basis hiervan volgt een professioneel advies op maat aan de klant.
De assessments vraagt een halve tot een hele dag tijd, de assessments kunnen incompany worden afgenomen of op de assessment locatie van MEC in Breda.