Heading hidden

Een inspirerende en praktijkgerichte organisatie met een frisse kijk op zaken. Wij trainen, coachen en adviseren met passie, plezier, gedrevenheid, creativiteit, humor en betrokkenheid.
Vertrekpunt is het gewenste leerdoel, dat onze klanten in samenwerking met MEC willen realiseren. Maatwerk onderscheidt ons.

Achtergrond & Expertise

MEC is in 2005 opgericht met als doel te voorzien in de groeiende behoefte aan praktijkgerichte training en coaching op maat. MEC is uitgegroeid tot een professionele en enthousiaste organisatie die klantgerichtheid, kwaliteit, gedrevenheid en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan.
Dankzij een vast team van professionele trainers, acteurs, assessoren, coaches en psychologen kan worden ingespeeld op alle facetten van de HR cyclus. Dankzij de diversiteit aan kennis en kunde sluiten de MEC professionals aan bij verscheidene doelgroepen en op alle leerniveaus. Hierdoor biedt MEC haar klanten een maximaal leer- en ontwikkelrendement met zichtbaar resultaat.Het MEC team beschikt over jarenlange ervaring, zowel nationaal als internationaal op het gebied van:

 • Organisatiemanagement & persoonlijke ontwikkeling;
 • Verander- & innovatie trajecten;
 • Het uitvoeren van assessments & talentenanalyses.

Door de opgedane kennis en ervaring in diverse branches beschikt MEC over een unieke veelzijdigheid.

MEC Training & Advies

Passie & Inspiratie

Met de klant werken aan vooruitgang en verbetering geeft de professionals van MEC dagelijks inspiratie. Of het nu gaat om het aanleren en verbeteren van vaardigheden of het realiseren van persoonlijke groei en ontwikkeling; MEC begeleidt deze processen met creativiteit en enthousiasme.

Ontwikkeling met een visie

MEC heeft een stimulerende rol bij het ontdekken van talenten en inspireert eenieder om op basis hiervan te handelen. Leren en ontwikkelen bij MEC is een avontuur dat leidt tot persoonlijke en/of organisatorische groei.

Uitgebreid voortraject

MEC hecht veel waarde aan een uitgebreid voortraject. De professionals van MEC maken een gedegen analyse vanuit de Golden Circle-methodiek waarbij het ‘waarom’ van de ontwikkelvraag centraal staat. In overleg met de klant worden leerdoelen en de gewenste resultaten bepaald. Op basis hiervan wordt een ontwikkelprogramma aangeboden dat aansluit op de behoefte van de klant.

Methodiek

Het programma van MEC is gebaseerd op het ‘leren door te doen’ principe. Geen droge materie, maar herkenbare en praktische leerstof. De ontwikkelde vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk. Uitgangspunt hierbij is dat eenieder zoveel mogelijk “netto-tijd” aan zijn eigen ontwikkeling besteedt.
De trainingen van MEC zijn opgebouwd vanuit de leercirkel van Kolb. Hierdoor doorloopt men ieder fase van de leercirkel. Zodoende wordt het optimale leerrendement behaald.

Door het inzetten van de verschillende werkvormen en leerconcepten zoals:

 • Het theoretisch kader;
 • Actief experimenteren;
 • Leren door te doen;
 • Observatie en reflectie.

wordt bewustwording van eigen gedrag en houding gecreëerd in een veilige leeromgeving. Mede door de inzet van een professioneel acteur, is het mogelijk dit (onbekende) gedrag te herkennen en te leren hoe hier in de praktijk effectief mee om te gaan.
MEC ontwikkelt eigen materiaal en werkvormen die het ontwikkeltraject meer energie en beweging geven. MEC motiveert de klant om uit de comfortzone te komen waardoor er verrassende inzichten kunnen ontstaan. Deze zetten aan tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en concrete stappen in het leerproces.

Borging

Het leertraject van MEC is nog niet voltooid na afronding van het trainings- en/of coachingstraject; de evaluatie en borging van het geleerde biedt eveneens veel toegevoegde waarde. Dit betekent dat iedere klant na afloop van een trainings- en/of coachingstraject wordt voorzien van een actieplan of advies. Dit biedt ondersteuning bij de realisatie van leerdoelen of het behoud van de behaalde resultaten.
Tevens biedt MEC mogelijkheden tot het inplannen van terugkom- en intervisie momenten of andere vormen van borging.

Mogelijkheden

Op deze website treft u een globaal aanbod van de mogelijkheden die MEC kan bieden op het gebied van training, coaching, assessment en advies. MEC hecht echter veel waarde aan een uitgebreid voortraject en een gedegen analyse van de organisatie, de medewerkers, doelen en wensen. Op basis daarvan wordt, samen met de klant, het meest effectieve maatwerktraject bepaald.

Training

Trainingen worden desgewenst aangepast aan uw specifieke leerdoelen en instrumenten en worden voor u op maat gemaakt. De trainingen die worden aangeboden zijn onderverdeeld in: Persoonlijke Ontwikkeling, Management, Communicatie, HR, Sales, Talentgericht Werken en Team Trainingen.
Tijdens de trainingen wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Ervaringen van deelnemers;
 • Ingebrachte casuïstiek;
 • Human Resource - MEC Training & Advies

 • Op maat gemaakte praktijksituaties;
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA);
 • Rollenspellen & regiemodellen;
 • Inzet professionele acteur(s);
 • Intervisie & interventies;
 • Mystery calls;
 • Op maat gemaakte workshops;
 • Moderatiemethodiek.

Open trainingen

Naast groepstrainingen op locatie bij de klant biedt MEC ook open inschrijftrainingen en individuele 1-op-1 trainingen aan.
MEC biedt een interactief en praktijkgericht open trainingsprogramma aan in zowel Utrecht als Breda. In kleine groepen wordt er uitgebreid ingegaan op individuele leerdoelen van de deelnemers. De open inschrijftrainingen kunnen eveneens binnenshuis op maat verzorgd worden bij drie of meer deelnemers van dezelfde organisatie. Daarnaast is coaching in de praktijk mogelijk na afronding van de training.

De individuele trainingen zijn flexibel in te plannen en worden op maat gemaakt op basis van uw leerwensen.

MEC Training & Advies

MEC Training & Advies in het gedeelte 'LEEF NU!' van de Telegraaf, editie 16 december 2017.

Portfolio MEC Training & Advies

Een aantal van onze klanten