Omgaan met verzuim – Verzuimmanagement

Na de training ben je in staat een preventief beleid te voeren zodat het verzuim bij jouw medewerkers zal dalen.
foto

RESULTAAT

De training verzuimmanagement biedt vernieuwende en verdiepende inzichten op het gebied van verzuim. Je wordt je bewust van je eigen houding en gedrag en de invloed hiervan op anderen (je eigen rol). Je leert sturing en ondersteuning te geven, afhankelijk van de situatie. Je bent in staat een preventief beleid te voeren zodat het verzuim bij jouw medewerkers zal dalen.

MEC TRAININGSMETHODE

Onze trainingen zijn allemaal gebaseerd op het “learning by doing” principe. Geen droge stof, maar herkenbare en praktische leerstof. De deelnemers kunnen de geleerde vaardigheden direct toepassen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere cursist zoveel mogelijk ‘netto-tijd’ aan zijn eigen ontwikkeling besteedt. Onze trainingen zijn opgebouwd vanuit de leercirkel van Kolb. Dit houdt in een programma met theoretische kader, werkvormen en reflectiemomenten. Zodoende kunnen wij zorgen voor een maximaal leerrendement.

TRAINING MET IMPACT

Wij hechten veel waarde aan een goede voorbereiding en borging van het geleerde in de praktijk. Daarbij vinden wij de klik met deelnemer en MEC erg belangrijk. Bij MEC begint de training al in de voorbereiding!
 • Telefonische intake met deelnemers en/of leidinggevende voor inventarisatie van de leerwensen en het verzorgen van advies op maat
 • Kleine groepen met maximaal 6 deelnemers
 • Deelnemer stelt een persoonlijk ontwikkelplan op waarmee men zich optimaal committeert aan de trainingsinhoud en de opgedane kennis
 • Na de training volgt er na 2 maanden een telefonisch borging- coaching gesprek met MEC

TRAININGSPROGRAMMA


Het trainingsprogramma Omgaan met verzuim – Verzuimmanagement ligt voor u klaar! Na het achterlaten van uw gegevens kunt u deze direct downloaden.

DOWNLOADEN
Verzuimmanagement - MEC Training & Advies

EXTRA MOGELIJKHEDEN

 • Afnemen van een Talenten Analyse (TMA) en terugkoppelgesprek
 • Na de training coaching on the job
 • Training kan incompany op maat verzorgd worden 1 op 1 of vanaf 3 medewerkers
 • Aanvullende trainingen: Coachen op de werkvloer, Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Trainingsinformatie

DETAILS

 • Trainingsprogramma omgaan met verzuim – verzuimmanagement
  • Doel(en) – programma – persoonlijk ontwikkelplan
  • Wat is verzuim?
  • Soorten en fasen verzuim (zwart-wit-grijs)
  • Cyclus van verzuim:
   • Preventief
   • Telefonische ziekmelding
   • Contact tijdens verzuim
   • Voeren van een verzuimgesprek
   • Borging van hogere verzuimdrempel
  • Oorzaken en factoren van verzuim
  • Terugkeren op de werkvloer
  • Mindset & bewustwording ziekte en gezondheid
   • Omgaan met verzuimsignalen op de werkvloer
   • Hoe reageer ik op ziekte? Bij mezelf, mijn omgeving, mijn medewerkers?
   • Aanspreken op houding en gedrag
   • Verzuim bespreekbaar maken
  • Gespreksvoering bij frequent verzuim
   • De vraag achter de vraag achterhalen
   • Telefonische- en face to face gesprekken
   • Vraagtechnieken, gericht op hoe krijg ik de medewerker weer aan het werk?
   • Gespreksvoering gericht op langdurig verzuim
   • Gespreksvoering gericht op frequent verzuim
  • Eigen rol, taak en verantwoordelijkheden
   • Jouw rol in verzuim
   • Belang van het voeren van een demedicaliserend verzuimbeleid (en daarmee samenhangend de rol van de bedrijfsarts)
   • Tijd investeren en aandacht geven in verzuimsituaties levert geld en gezond werkklimaat op
   • Bedrijfsmatig gevolgen van verzuim
  • Het voorkomen en beperken van verzuim
   • Stappenplan
  • Evaluatie, borging & afsluiting
 • Investering omgaan met verzuim – verzuimmanagement
  • Prijzen zijn excl. BTW en dagarrangement
  • Eendaagse training € 425,-
  • Training is ook individueel te volgen
  • Het dagarrangement bevat de locatie, lunch, koffie/thee/water en versnaperingen. De kosten hiervoor zijn € 45,-
 • Alle trainingen zijn inclusief
  • Telefonische intake
  • Trainingsmateriaal
  • Persoonlijke feedback
  • Ervaren trainer
  • Borgingsgesprek

DATA - LOCATIES

 • Training omgaan met verzuim – verzuimmanagement
  3 mei 2023 Utrecht
  19 september 2023 Eindhoven
  1 december 2023 Rotterdam

Recente Ervaringen

 • Mevrouw De Voogd

  In deze training heb ik veel informatie gekregen, bewustwording en praktische handvatten. Ik heb geleerd hoe het zakelijke aspect (voor de organisatie) te betrekken in het beleid. Een erg praktische en informatieve training waar veel ruimte was voor praktijkvoorbeelden. Erg prettig in een kleine groep.

 • Eja van Biessum

  De training voldeed grotendeels aan mijn verwachtingen, ik had de cursus iets meer op de inhoud gericht willen zien. De inhoud was voornamelijk gericht op gespreksvoering, goede afwisseling met casuïstiek. Ik heb geleerd dat ik iets meer in de rol van volwassene moet zitten in plaats van de kritische ouder en dat ik me moet richten op de relatie met werkcoaches. Een leuke, interessante groep mensen aanwezig, mooie locatie, goed acteerwerk en een prettige sfeer.”

 • Michel Salomé

  Een goede en leerzame en vooral interactieve training, waarbij vooral naar de wensen en leerdoelen van de deelnemers werd gekeken. De docente was erg kundig en bracht de stof goed over. Een echte aanrader!